Wat is een paardverzekering?

Paarden kosten geld

Uw paard is uiteraard een bezit waarop u trots bent, maar het brengt tevens veel kosten met zich mee. Net zoals u uw huis en uw gezondheidsrisico's verzekert is het dan ook niet raar om uw mooie viervoeter te verzekeren voor het geval het iets overkomt. Ook uw paard kan immers ziek worden of betrokken raken in een ongeval, waarna u het dier de beste zorg wil bieden. Een standaard huisdierenverzekering schiet op dit vlak vaak tekort, aangezien een paard een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt en bovendien soms deelneemt aan het openbaar verkeer. Hierdoor biedt een paardverzekering vaak uitkomst.

Ontstaan

De paardverzekering ontstond aan het begin van de twintigste eeuw. Boerengezinnen beschikten toen vaak over één enkel paard, waarop het ganse bedrijf draaide: bijna alle landbouwwerktuigen werden namelijk door paardenkracht aangedreven. De dood van het paard betekende dus een drama voor het bedrijf en het gezin want geld om onmiddellijk een nieuw exemplaar aan te schaffen was er vaak niet. Daarom begonnen de boeren onderlinge verzekeringen op te richten, later gevolgd door andere beroepsgroepen die veel gebruik maakten van paarden (bakkers, molenaars,...). In het begin gaf de verzekering enkel dekking tegen overlijden en het ongeschikt raken van het paard, maar dat werd later uitgebreid met uitbreidingen tegen diefstal, brand, dood geboren worden et cetera.

Basisdekking

Analoog met andere dierenverzekeringen bepaalt u vandaag de dag dan ook steeds zelf in welke mate u uw paard verzekert. Bij de meeste polissen is er bijgevolg sprake van een minimale basisverzekering die uit te breiden is met de gewenste aanvullingen. De waarborgen in de basisverzekering verzekert uw paard doorgaans tegen overlijden als gevolg van ziekte, ongeval of operatie onder volledige verdoving. Tevens betaalt de verzekering bij deze minimale dekking meestal de kosten terug van euthanasie en de hospitalisatiekosten als gevolg van vastgestelde kolieken en breuken bij het paard (na overlijden). Tenslotte beschermt de basisdekking u tegen diefstal van het paard.

Extra aanvullingen

Deze basisverzekering is uit te breiden met de nodige aanvullingen naar keuze. Zo kan de terugbetaling van hospitalisatiekosten uitgebreid worden naar die gevallen waarin het paard verzorging nodig heeft ten gevolge van ziekte of een ongeval (meestal is hier een limiet met gemoeid). In het geval uw paard een goedgekeurde dekhengst is, kunt u deze tevens verzekeren tegen onvruchtbaarheid. Een laatste mogelijke aanvulling heeft betrekking op de ruiter van het paard. Deze kan zich namelijk met een extra waarborg laten verzekeren tegen persoonlijke ongevallen, die kunnen leiden tot overlijden of invaliditeit.